Trenéři

Eliška Zimová

Fitness, Děti

Pracuji jako učitelka 1. stupně ZŠ. Vzhledem k tomu, že kromě učitelství 1. stupně, mám vystudované i učitelství biologie, vím, jak funguje lidské tělo. Tyto znalosti mi pomáhají nejen při práci s dětmi, ale také ve funkci trenéra.

Během svého profesního rozvoje jsem absolvovala kurz instruktora plavání kojenců, batolat a dětí předškolního věku, dále kurz instruktora fitness a několik seminářů zaměřených na sportovní aktivitu dětí. Všechny tyto znalosti mi umožňují sestavit kvalitní tréninkový plán pro děti.

 

 

 

Specializace:

Fitness pro děti

 

Zkušenosti:

9 let praxe v oblasti cvičení s dětmi

Držitelka osvědčení o absolvování kurzu fitness trenéra (akreditováno MŠMT)

Držitelka osvědčení o absolvování kurzu instruktora plavání kojenců, batolat a dětí předškolního věku (akreditováno MŠMT)